Pledge to Vote for Ben Kallos on Election Day Tuesday November 7